เลือกหน้า

กองทุนสื่อ แนะ เปิดรับข้อมูลรอบด้าน ปิดโอกาสแก็งค์มิจฉาชีพหลอกเป็นเหยื่อ

ผู้จัดการกองทุนสื่อ ชี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เปิดรับข้อมูลข่าวสารมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของแก๊งค์มิจฉาชีพหรือแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์
ซึ่งนับเป็นภัยไซเบอร์ที่ร้ายแรงในปัจจุบัน พร้อมเรียกร้องคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างต้องช่วยสอดส่องดูแลให้คำชี้แนะ มิฉะนั้น
อาจเกิดความเสียหายขึ้นอีกหลายกรณี

(2 พย.65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กล่าวบรรยาย หัวข้อ ‘สร้างสรรค์สื่อดี เพื่อสังคมที่ดีกว่า’ ในระหว่างร่วมงาน โครงการ ‘เด็กนิเทศฯอวด D’ ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัดขึ้น
ณ ห้องประชุม ดร.ไสว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดย ดร.ธนกร ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งโดยชี้ให้เห็นว่า มีคนกลุ่มหนึ่ง และคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของแก๊งค์มิจฉาชีพ หรือ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งนับเป็นภัยไซเบอร์ที่ร้ายแรงในปัจจุบัน  พร้อมเรียกร้องคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างต้องช่วยสอดส่องดูแลให้คำชี้แนะ

“ต้องร่วมกันขับเคลื่อนสังคม” สื่อสารเรื่องราวดีๆ ในภาวะปัจจุบัน หลายคนจะคิดว่าสื่อทั่วถึงแล้ว แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีหลายคนที่ตกหล่น ยกตัวอย่างเช่นผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสายตา หรือ ผู้ที่ไม่เปิดรับด้านข่าวสาร จะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าถึงสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ จะต้องอาศัยคนใกล้ตัวช่วยกันเตือน และ ผู้ผลิตสื่อต้องคำนึงผู้รับสาร ให้ได้รับสารที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และปลอดภัย

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง และหวังว่าโครงการนิเทศฯเด็กอวด D จะทำให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมเข้าใจในการใช้สื่อที่ถูกต้อง เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่สังคมที่มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กล่าวว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสังคม แต่ในปัจจุบันมีการผสมผสานทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ เข้ามาเอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารมากขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถส่งสารได้ เพราะการเข้าถึงสื่อต่างๆอย่างเปิดกว้าง ทำให้บางสื่อมีความไม่สร้างสรรค์ ในเรื่องภาษา เพศ ความรุนแรง และพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี เครือข่ายสัมพันธ์

กล่าวว่า ในยุคที่สื่ออยู่ใกล้ตัวเรา อยู่ในมือเรา พวกเรามีหน้าที่เป็นฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนทำให้สังคมเราดีขึ้น การรู้เท่าทันสื่อในสังคมปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะตามข่าวที่เจอมิจฉาชีพ โกงเงินคนอื่น สะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ขาดความรู้เท่าทันสื่อ การหยิบยกเรื่องประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ นำมาทำสารคดี ก็ช่วยให้สังคมปลอดภัยและสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้คนได้มาก และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างสิ่งๆดีให้กับสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ“ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” โดยวิทยากร

คุณสุภาพ หรีมเทพาธิป โปรดิวเซอร์ รายการ ก(ล)างเมือง

คุณบัณฑิต สินธนภารดี ผู้กำกับซีรีส์ TharnType The Series

คุณรุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ผู้กำกับซีรีส์ Chains of heart ตรวนธรณี

อย่างไรก็ตาม โครงการเด็กนิเทศฯ อวดD มีกำหนดฉายภาพยนตร์ของโครงการ ในวันที่  18 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ
TK PARK ศูนย์การค้า CentralWorld

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CommArtsDPU