เลือกหน้า

(3 มีนาคม 2566) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พร้อมด้วย นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแถลงข่าวผลการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (The Melody of Folk Art) ภายใต้หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ในวิถีชีวิตใหม่” ชิง 10 รางวัลใหญ่ เงินรางวัลรวม 250,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในสังคมไทยผ่านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของศิลปินพื้นบ้านในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านของในแต่ละภูมิภาค ซึ่งนับวันจะเลือนหายไป โครงการ “ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบการประกวดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรือคลิปวิดีโอที่ทันสมัย ทำให้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรม สามารถจับต้องได้ และนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ในวงกว้างต่อไป

นายชำนาญ งามมณีอุดม เผยว่า การจัดประกวด โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (The Melody of Folk Art)  มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในสังคมไทยผ่านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของศิลปินพื้นบ้านในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สนใจด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยมีเนื้อหาเป็นไปในทางส่งเสริมดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้านในแต่ละพื้นที่ของตน

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน และบุคคลทั่วไป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีโอกาสนำศิลปะ การแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งนำไปต่อยอด ผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรือคลิปวิดีโอ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการเสริมสร้างค่านิยม  จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นำมาเผยแพร่ เพื่อการสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงาม

“การจัดประกวด โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (The Melody of Folk Art) ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั่วทุกภูมิภาคเป็นอย่างดี โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 19 มกราคม 2566 และเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 67 ผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน และศิลปินพื้นบ้าน ทำหน้าที่คัดสรรผลงานจากระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สู่ส่วนกลางและทำการตัดสินคัดเลือกจนได้ผู้ชนะการประกวดเป็นที่สิ้นสุดแล้ว”

โดยผู้ที่คว้ารางวัลประกวดโครงการ ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย ภายใต้หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในวิถีชีวิตใหม่” จำนวน 10 รางวัล ในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ“แล้วแต่สอง (ละครชาตรีเมืองเพชร) คิดจะบน คิดถึงละครชาตรี – เล่นเต็มที่ แม้ไม่มีคนดู” ชื่อทีม UNLOCKME จากภาคกลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “กลอนลำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ภายใต้วิถีชีวิตใหม่” ชื่อทีม ลำนำศิลป์พุทไธสง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ 1. ผลงานชื่อ “ถวยสักการ์พระเจดีย์ตรีโลกนาถบรมธาตุประดิษฐ์” ชื่อทีม บ้านนางรำ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2. ผลงานชื่อ “มอญซ่อนท่า” ชื่อทีม KHANGFAH STUDIO จากภาคกลาง

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ 1.ผลงานชื่อ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง
“ครูสอน” ชื่อทีม กลุ่มละครสองเล จากภาคใต้ 2.ผลงานชื่อ “เสียงแห่งจินตนาการ อาจารย์สมบัติ” ชื่อทีมดอกจานบันเทิงศิลป์ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.ผลงานชื่อ “มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม อานาซีดกุมปัง (KUMPANG)” ชื่อทีม KUMPANG สร้างสันติสุข จากภาคใต้ และ 4.ผลงานชื่อ เรียงร้อยถ้อยสัมผัส “ลำตัด”
ชีวิตวิถีใหม่ ชื่อทีม รากไทย จากภาคกลาง

รางวัล Popular Vote 2 รางวัล รางวัลละ 30,000  บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ 1. ผลงานชื่อ “ถวยสักการ์พระเจดีย์ตรีโลกนาถบรมธาตุประดิษฐ์” ชื่อทีม บ้านนางรำ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2.ผลงานชื่อ “มอญซ่อนท่า” ชื่อทีม KHANGFAH STUDIO จากภาคกลาง

          ผู้สนใจสามารถรับชม Live ย้อนหลังและติดตามชมผลงานของผู้เข้าประกวด พร้อมติดตามข่าวสารโครงการฯ และติดตามกิจกรรมประกวดต่างๆของโครงการ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย