เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) และ Entrepreneur Advisory Center (EAC)
เปิดตัวโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่“Thai Media Fund Hackathon 2023”
เปิดรับสมัครผู้มีแนวคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มอบหมาย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดงานแถลงข่าวและเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ”Thai Media Fund Hackathon2023”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการสื่อสาร การยกระดับความรู้  ความบันเทิงให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ เราจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 ต้องการสร้างนักคิด นักเขียน นักผลิต ผู้ประกอบการที่สร้างสื่อและนำไปสร้างรายได้ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคม  จึงจำต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของอุตสาหกรรมสื่อทุกมิติ ที่ผลิตและเผยแพร่สู่สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น  ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  (Thai Media Fund) จึงได้จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่Thai Media Fund Hackathon 2023” ขึ้น โดยมี Entrepreneur Advisory Center (EAC) เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง จัดกิจกรรมแฮคกาธอน เพื่อสร้างคนสร้างโอกาส และพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมสื่อ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำสื่อโครงการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและประเทศ และให้สามารถต่อยอดสื่อสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผลักดันให้เกิด StartUp ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินลงทุนจากการระดมทุนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 แบ่งออกเป็น 3 เฟสด้วยกัน ได้แก่
1.การเตรียมงานและรับสมัครผู้ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โดยคัดเลือกให้เหลือ 50 ทีม
2.เปิดการสอนหลักสูตร 3 วัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.Soft skill  2.ธุรกิจ  3.เทคโนโลยี โดยสามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบออนไลน์ และจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม จากทั้งหมด 50 ทีม
3.Orientation และ เข้าเรียนในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. Coaching and Mentoring 2.Workshop 3. One-on-one meetings ภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นทางคณะกรรมการจะตัดสินภายในเดือนมิถุนายน และประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า 1 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2566

 

โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 นี้ เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) อาทิ บริษัท อองเทรอเพรอเนอ แอดไวเซอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ EAC คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีผู้สนับสนุน ได้แก่
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม
บริษัท Search Entertainment คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
โดยได้รับการสนับสนุนประกอบด้วยเงินลงทุน จัดหาผู้เชี่ยวชาญอบรมและให้ความรู้ การเตรียมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023  มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ(Start-up) และ SMEs เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ให้มีความรู้ที่สามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อ การผลิตสื่อหรือวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้ง สตาร์ตอัพ ((Start-up) และ SMEs) และยังมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายเพื่อดูแล และให้คำแนะนำตลอดระยะเวลากิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Fund Hackathon 2023

 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีแนวคิดและสนใจธุรกิจสื่อเชิงปลอดภัย,สร้างสรรค์ สมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวม 1,000,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึง 3 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
Line official: https://lin.ee/Cfb1bBp
FB page: Thai Media Hackathon 2023
IG: @thaimediahackathon 
TikTok: Thai Media Hackathon
YouTube: Thai Media Hackathon