เลือกหน้า

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยสนับสนุนให้ผู้รับทุนได้ทำผลิต ทำประโยชน์ รวมถึงเผยแพร่ขยายผลซ้ำถึงเรื่องราวดี เรื่องราวปลอดภัย เรื่องราวสร้างสรรค์ มาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โอกาสที่ครบรอบ 8 ปี การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” ใน Theme Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 โดยภายในงานมหกรรมดังกล่าว มีนิทรรศการแสดงผลงาน เวทีที่รวบรวมผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายมิติ พบกับศิลปินมีชื่อเสียง กิจกรรม การแสดง ชมเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน ทั้ง 3 วัน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจ รวมถึงลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย  “ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และผลงานเด่นของกองทุนฯ รวมกว่า 70 ผลงานสร้างสรรค์ โดยเป็นการเปิดท่องสื่อสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบ On ground และ Online ในรูปแบบ Virtual exhibition”

ดร.ธนกร กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม “ปีนี้ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี และภารกิจหลักของเราคือการสร้างสรรค์สื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้สร้างสื่อได้ผลิตสื่อน้ำดีสู่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้ประชาชน อันนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมต่อไป” ดร.ธนกร กล่าว