เลือกหน้า

(7 พฤศจิกายน 2565) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ภายใต้แนวคิด “ Goes Digital โลกเปิด  เราปรับ ประเทศเปลี่ยน ”  ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY  โดย บริษัทสหศีนิมา จำกัด  โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ผู้รับทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 เป็นผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงแบบวัฒนธรรมเดิม บนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลของคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคพิเศษของภาพยนตร์รวมเข้าด้วยกัน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ แฟชั่น เป็นต้น และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน

 

อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป โดยบูรณาการร่วมกับ บริษัท สหศีนิมา จำกัด โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้กำหนดจัดการแสดงโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEYจากแนวคิด Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบวัฒนธรรมเดิมบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลของคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์

“เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของภาพยนตร์ให้ผู้รับชมมีความสนุก ตื่นเต้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์โขนและนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมาร่วมแสดง โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องโขน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ ก่อนชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY อันจะสร้างความรู้ และความภาคภูมิใจในมรดกของชาติผ่านเรื่องราวการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบสาน และทำนุบำรุงรักษาไว้ตั้งแต่อดีตสืบมาจนปัจจุบัน”

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการโขนภาพยนตร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของสิ่งที่เป็นทั้งศิลปะและเทคโนโลยี มาผสมผสานกัน ถือเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวไทยทุกคน หลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อพูดถึงโขน จะต้องเป็นคนรุ่นเก่า เป็นคนสูงอายุ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงที่จำกัดวง โขนภาพยนตร์
เรื่องนี้จะทำให้เราดูโขนได้เข้าใจ สนุก สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย และยังเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมาก หนุมานยกพลขึ้นจอ  เป็นการนำมโหรสพจากโรงละครมาอยู่บนจอบนภาพยนตร์ ผู้รับทุนต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อทรานฟอร์ม อารมณ์ ความรู้สึก ศิลปะและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานจนเกิดเป็นโขนภาพยนตร์ หนุมาน White Monkey  

“เป็นผลงานที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องชื่นชมผู้รับทุน และทีมงานเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่างานชิ้นนี้จะเป็นผลงานที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการนำสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย”   

อย่างไรก็ตามกองทุนฯ ขอเชิญชวนคนไทย ออกมารับชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน White Monkey 
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ทางโรงภาพยนตร์เอสเอฟ  และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ