เลือกหน้า

กองทุนสื่อ คาดหวังผลงานผู้รับทุน ก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น หลังคนจำนวนมากสนใจอยากร่วมงาน

(8 ธ.ค. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย
นายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมงานสัมมนา World Film Festival of  Bangkok Forum 2022
“ Soft Power Of Film “

ภายใต้หัวข้อ “ภาพยนตร์ไทยในฐานะซอฟท์พาวเวอร์” กับการก้าวสู่ตลาดภาพยนตร์ในระดับสากล ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลภาพยนตร์ พร้อมภาคีเครือข่าย  ณ TK PARK ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายปราโมทย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ในวิกฤตยังมีโอกาส เพราะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิต ช่องทางอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้การสร้างภาพยนตร์เปิดกว้าง

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญ ในการสนับสนุนให้คนผลิตสื่อน้ำดี ที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยในทุกปี มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ซึ่งทุนสนับสนุนประจำปี 2566

เพิ่งปิดรับไปเมื่อวันที่31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา  มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 939 โครงการ

‘ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่และหน้าเก่า ที่อยากร่วมงานกับทางกองทุน
เพราะกองทุนสนับสนุนให้คนมีส่วนร่วม รวมถึงการผลักดันภาพยนตร์ไทยให้เป็น Soft Power’

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีปรากฏออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง  “A Time To Fly บินล่าฝัน” เป็นผลงานของกองทุนที่ได้เข้าร่วมฉายในงาน “World Film Festival of Bangkok” หรือ “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ” ครั้งที่ 15

 

นายปราโมทย์ กล่าวว่า  ในอนาคต กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หวังว่าจะมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเปิดเวทีในการแสดงผลงานแก่ผู้ผลิตสื่อระดับ SME ในประเทศ  ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาพยนตร์และสื่อของไทยได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และก้าวสู่สากล

 

 ‘World Film Festival of Bangkok ‘ หรือ “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ” ครั้งที่15  จัดเต็มภาพยนตร์ระดับโลก 61 เรื่อง ภาพยนตร์สั้นทดลอง 20 เรื่อง จาก 51 ประเทศ  และ กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้งเทศกาล

โดยจัดขึ้นระหว่าง 2-11 ธันวาคม 65 นี้    ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์