เลือกหน้า

(10 พฤศจิกายน 2565) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) ,นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้แทนจากชินเอกรุ๊ป (SHIN-A Group) เยี่ยมชม CKL Business Center และ Education Service Center ของ The Korea Creative Content Agency (KOCCA) ณ โซล เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้

CKL Business Center เป็น Incubation Center ซึ่งภายในศูนย์มี Facilities ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ รวมถึงประชาชน อาทิ พื้นที่ Co-working Space ห้องประชุม ห้องตัดต่อ ห้องจัดการแสดง ห้องซ้อม และห้องอัด โดยเปิดให้ใช้แบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่ง KOCCA จะพิจารณาคัดเลือกจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีเป็นหลัก รวมถึงมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับออฟฟิศ การเช่าใช้สตูดิโอ อีกทั้งยังเป็นแหล่งให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งบริษัท การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมายอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม KOCCA Education Service Center ศูนย์กลางการเรียนรู้ ยกระดับทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านหลักสูตรทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มและออนไซต์ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง Content Creator โดยภายในศูนย์มีทั้ง Lecture room and Project Space, Studio รวมถึง Fabrication Lab สำหรับการทำ 3D Printing ซึ่งในแต่ละห้องนั้นมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนวงการดิจิทัลคอนเทนต์ของเกาหลีให้รุดหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

ดร.ธนกร กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เกิดประโยชน์มาก เพราะสามารถนำไอเดีย ความทันสมัยมาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

โดยในวันนี้ (11 พ.ย. 65) จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edu.kocca.kr