เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

แต่ยังไม่สามารถประกาศการคัดเลือกทุนได้ เนื่องจากต้องรอให้การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณจาก กสทช. มีมติเป็นทางการก่อน

‘มีประเด็นเรื่องข้อมูลที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กองทุนสื่อกับ กสทช. อันเป็นเหตุให้ปีนี้การอนุมัติงบประมาณใช้เวลานานกว่าทุกปี’

ในการนี้ ดร.ธนกร ในฐานะ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กราบขออภัยผู้รับทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศผลและทำสัญญาได้ภายในมีนาคม 66 นี้