เลือกหน้า

(14 ก.พ.66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานระบบ E-Document ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารโดยมีนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ต้องการจะพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบสำนักงานดิจิทัลโดยใช้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นแบบ