เลือกหน้า

(14 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กล่าวบรรยาย หัวข้อ ‘เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์” ในระหว่างร่วมงานเปิดตัวโครงการ
‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’

ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมจัดขึ้น

ณ ห้อง Studio 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ธนกร กล่าวว่าโครงการ ‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุ่มประชาชน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกองทุน สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะ เพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนการผลิตสื่อในทุกแพลตฟอร์ม

‘ทางกองทุน อยากเห็นผลงานที่ดี สู่ประชาชน เป็นสื่อที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ เสริมสร้างเป็นกำลังใจให้กับผู้รับชม โดยรูปแบบของโครงการนี้ ประชาชนสามารถส่งผลงานการผลิตสื่อคลิป TikTok ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมในโครงการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 120 คลิป จะได้รับเงินรางวัล พร้อมนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok Account ของโครงการ ต่อไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างทั่วถึง เป็นผู้ผลิตสื่อที่คำนึงถึงผู้รับชม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นนักสื่อสารยุคใหม่ กระตุ้นการแก้ไขปัญหา สะท้อนให้เกิดแง่มุม เพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชื่อว่า “สื่อดี มีอยู่ทุกที่ ขอเพียงแค่เราเชื่อมั่น”

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กล่าวว่า การเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปจากอดีต รวมทั้งบทบาทของผู้รับสารที่สามารถเป็นผู้ส่งสาร สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้เอง จากการถ่ายคลิปด้วยสมาร์ตโฟน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดคลิปวิดีโอจำนวนมากเผยแพร่อยู่ในหลายแพลตฟอร์ม คลิปวิดีโอบางประเภทเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เช่น คลิปวิดีโอความรุนแรง ลามก อนาจาร ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กและเยาวชน

นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาโดยคณะของโครงการ ในหัวข้อ “สื่ออย่างไรให้สังคมดี” โดยวิทยากร
-ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ที่เน้นย้ำให้เห็นช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะหากสื่อที่สารไปเป็นคุณค่าในทางบวก สังคมและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

นอกจากนี้ การเสวนาในหัวข้อ“คอนเทนต์ดี…คิดต่างอย่างสร้างสรรค์” โดยวิทยากรTiktoker ทั้ง คุณบุญธิดา ชินวงษ์ (ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า) , คุณเจนนี่ อโรร่า (ก้มหัวลิปซิงค์เพลง) และ คุณโสรยา วงษ์พัดอำพร (เฟิร์น ฟ.ฟัน) ก็ได้บอกเทคนิค และวิธีคิด ก่อนที่จะผลิต โดยชี้ว่า ก่อนพูดถึงความสำเร็จ ต้องฝ่าฟัน ทั้งจัดการความคิด ฝ่าฟันอุปสรรค และเป้าหมาย

โครงการ‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนร่วมผลิตสื่อดีและสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2565

โดยส่งผลงานได้ที่ : https://forms.gle/Vf3zg61yghQzGkoj7

หรือสามารถสแกน QR Code ส่งผลงาน

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้ว  จะเผยแพร่ทาง
Tiktok : beyond_content_creators  วันละ 1 คลิป

โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนครบ 120 คลิป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์