เลือกหน้า

(15 มี.ค.66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมหารือการผลักดันความร่วมมือ (MOU)

โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และ รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล
ผู้อำนวยการ TU-RAC พาคณะเข้าเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการจะพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบสำนักงานดิจิทัล และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ให้มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สังคม