เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายผาติยุทธ ใจสว่าง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกองทุนสื่อ และ อสมท. เราเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญ ที่มีความร่วมมือ ช่วยเหลือกันอย่างสม่ำเสมอ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะนำไปสู่ 4 สร้าง ได้แก่

1. ร่วมกันสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ ในแวดวงสื่อสารมวลชน

2. ร่วมกันสร้างสื่อ ส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อหาสื่อที่ดี

3. ร่วมกันสร้างองค์ความรู้

4. ร่วมกันสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อ

“นับเป็นเรื่องที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน และเพื่อต่อยอดในการรู้เท่าทันสื่อ สร้างการรับรู้ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับประชาชน” ดร.ธนกร กล่าว