เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ หารือผลิตและเผยเเพร่สื่อคุณธรรมเเละจริยธรรมผ่านช่องทางสื่อในสังคมไทย

(18 ต.ค. 64) ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหารือการประสานความร่วมมือในการพิจารณาแนวทางการสร้างสื่อคุณธรรม และการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมผ่านช่องทางสื่อในสังคมไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์