เลือกหน้า

(18 มกราคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับรายการ “ฆ่าโง่”
โดยบริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดกิจกรรมเสวนาด้านกฎหมายภายใต้หัวข้อ “กฏหมายฉบับคนรุ่นใหม่ สู้ภัยกลโกงมิจฉาชีพ”
ณ Auditorium Room 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ TERO Digital เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพในปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า

“สื่อ” เป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างมาก แต่ท้ายที่สุดแล้วสื่อนั้นอยู่ได้ด้วยเงิน
และวิธีการซึ่งนำมาซึ่งเงิน คือ การเรียกเรตติ้ง ให้สูง ๆ ซึ่งวิธีการอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
เช่น การนำเสนอความรุนแรง ทำให้ทุกวันนี้สื่อที่ถูกผลิตออกมาจึงมีอยู่มากมายเต็มไปหมด ตามความต้องการของตลาดหรือนายทุน แต่คำถามคือ สื่อเหล่านั้นได้สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีหรือไม่ อย่างไร

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่
กับการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในสังคม ตั้งแต่ระดับจุลภาค ไปจนถึงระดับมหภาค

โดยใช้ “สื่อ” เป็นเครื่องมือ เพื่อทำให้สังคมที่เราอยู่มีการพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไป

ทนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ได้ตอบคำถามและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในงานเสวนา และกล่าวเพิ่มเติมว่า
หัวใจสำคัญของการผลิตสื่อ ต้องผลิตให้เข้าใจง่าย และการเป็นนักศึกษากฎหมายเองก็สามารถผลิตสื่อขึ้นมาได้
เพียงสั้น ๆ 2-3 นาที เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กล่าวว่า ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีช่องทางช่วยเหลือสังคม 2 ด้าน
ด้านแรกคือการใช้บุคลากรทำงานอยู่ภายใน ให้บริการและความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมาย โดยสามารถเข้ามาปรึกษากับคลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้

อีกด้านหนึ่งคือการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้ความรู้และพูดคุยกับประชาชนผ่านเฟซบุ๊ก “คลินิกกฎหมายศรีปทุม” นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนอีกด้วย
‘การเสพสื่อในยุคปัจจุบันมีความต่างจากเดิมมาก ข่าวทุกอย่างอยู่บนมือของทุกคน โดยข่าวสารเหล่านั้น
มีทั้งส่วนดีและไม่ดี ในการใช้สื่อที่ถูกต้อง ต้องมีการระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณ ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
ไม่เพียงเฉพาะสื่อบันเทิงเท่านั้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันของตนเอง’

ด้าน ผศ.ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กข่าวเสริมว่า การที่เราจะรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือการเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาขณะใช้สื่อออนไลน์

ทั้งนี้ สามารถติดตามชมรายการ “ฆ่าโง่” ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 11.15-11.25 น. ทางช่อง 7HD และช่องทางออนไลน์ของ TERO Digital