เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หารือร่วมกันในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(19 ต.ค. 64) อาจารย์สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหารือร่วมมือกันในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์