เลือกหน้า

แอปพลิเคชัน

    นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฮาร์ดคอร์ ข่าว ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕ ในประเด็นเรื่อง “Media Watch เฝ้าสื่อ” ออกอากาศรายการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๒๐ น. ที่ผ่านมา

    ลักษณะเด่นของแอปพลิเคชันคือ การเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ดำเนินการได้รวดเร็ว มีการรายงานหรือแจ้งได้สะดวกและง่ายขึ้น เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐต่างๆ เพราะที่ผ่านมาเมื่อประชาชนร้องเรียนมักจะใช้เวลานาน คนร้องเรียนไม่ทราบความคืบหน้า หรือมีผลเป็นอย่างไร จึงอยากให้รัฐมีการบูรณาการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

    การลิงค์ข้อมูลสามารถส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาชีพในการดูแลกำกับกันเองให้มีประสิทธิภาพ อาทิ สมาคมสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ และฝ่ายภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลสื่อตามกฎหมาย เช่น กระทรวงวัฒนธรรม หรือ กสทช. เมื่อมีข้อมูลไหลเข้ามาก็ช่วยแจ้งบอก เป็นการทำงานเชิงรุก มีมิติภาคประชาชนเข้ามาช่วยกันสะท้อนให้สื่อที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุง แก้ไข ไม่ใช่แค่บ่นหรือพูดกันลอยๆในโลกโซเชียล แต่เป็นการเข้าไปให้ข้อมูลโดยตรงแบบรับผิดชอบ เพราะเราทำงานโดยผ่านอาสาสมัครในการเป็นทีมดูแลอย่างเป็นระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
07/2560

อบรมอาสาสมัคร โครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน และเปิดตัวเครื่องมือเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรม“อาสาสมัคร” ตามโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน จำนวนกว่า ๔๐ คน โดยคัดเลือกมาจาก ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแนะนำโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอพพลิเคชันและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร, เวิร์กชอปคิดวิเคราะห์สถานการณ์สื่อ แนวคิดการสร้างพลเมือง MIDLทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือในยุคสื่อหลอมรวมของผู้บริโภคสื่อ, รู้จักกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Media Detector พร้อมทดลองโหลดแอปพลิเคชันและทดลองใช้งาน เป็นต้น เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

    อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม จาก ๔ ภูมิภาค จำนวนกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วย เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง และพะเยา, เครือข่ายวิทยุ จังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายเยาวชนและครอบครัวร่มเกล้า อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี, สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายครอบครัว จังหวัดปทุมธานี, เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสงขลา, ครูโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
08/2560

ภูมิทัศน์สื่อฯ ในรายการ “คิดสลับสี”

  นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายศักดิ์ชัย กาย เจ้าของและบรรณาธิการบริหารนิตยสารชื่อดังของประเทศไทย ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ“คิดสลับสี” ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ (Blue sky TV) ในประเด็นเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อฯ” ว่าด้วยเรื่องภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๕-๒๑.๐๐ น.ที่ผ่านมา ติดตามรับชมย้อนหลังรายการ “คิดสลับสี” ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ เรื่อง ภูมิทัศน์สื่อ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ได้ทาง www.youtube.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
06/2560

แถลงข่าวเปิดตัว

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสุขภาพจิต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว“แอปพลิเคชั่น Media Watch เฝ้าสื่อ” ในการเฝ้าระวังการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การเป็นภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๒๐ หน่วยงานเข้าร่วม จัดโดยโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโดย นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

    การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชากรยุคดิจิทัล สังคมไทยยุค 4.0 ต้องการพลเมืองที่มีทักษะวิเคราะห์สื่อด้วยตนเองและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบร้องเรียนสื่อไม่ปลอดภัย เป็นนักเฝ้าระวังสื่อที่ดีให้สังคมไปด้วยกันได้ ดังนั้นแอปพลิเคชัน “Media Watch เฝ้าสื่อ” นับเป็นกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสื่อของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องลูกหลานจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อใหม่ให้สร้างสรรค์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐

กรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เยี่ยมชมโรงราชรถและพระเมรุมาศ

กรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมโรงราชรถและพระเมรุมาศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมคณะไปด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐