เลือกหน้า

รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและพิธีประกาศพันธสัญญาประชารัฐ

รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและพิธีประกาศพันธสัญญาประชารัฐ หนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 องค์กร ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ: มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ Thailand 4.0″ พร้อมเยี่ยมบูธกองทุนฯ โดยมีคุณ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รอง ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมพิธี และให้การต้อนรับ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการอ่าน DIY ทำปกสมุด เล่นเกมส์อย่างคับคั่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

10-11 กพ. กองทุนฯ ชวนเที่ยวงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคี ขอเชิญครอบครัวผู้รักการอ่าน ร่วมงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านปฐมวัยรวมพลังใจสร้างชาติ” และที่บูธ B7 ของกองทุนฯ น้องๆ จะได้พบกับละครหุ่นมือจากทีมแต้มฝัน, อ่านนิทานเล่มใหญ่กับน้าเมฆ, เพลินพลังสร้างสรรค์ทำสมุด D.I.Y. ทำด้วยใจอะไรๆ ก็ดี๊ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพลินชมนิทรรศการ สนุกสนานกับเกมส์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

ประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย

 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน และอาจารย์นิมิตร พิพิธกุล กรรมการกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านวิชาการ เพื่อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ ด้วย (8 กุมภาพันธ์ 2561)

    การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ร่วมระดมความคิดและเสวนาโต๊ะกลม ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขยับระบบนิเวศสื่อ โดยการพัฒนาความรู้การวิจัย การสร้างคนรุ่นใหม่ และการเชื่อมโยงระบบนโยบาย เพื่อสื่อสารสังคมการพัฒนากลไกเพื่อสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงาน“วิชาการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม”แนวทางความร่วมมือและประสานงาน “สร้างรูปแบบการพัฒนาสถาบันวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างรูปแบบและช่องทางการเชื่อมประสานให้วิชาการและวิชาการ ผู้ผลิต เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประเด็นเพื่อเคลื่อนสังคมร่วมกัน