เลือกหน้า

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ศึกษาวิเคราะห์ “สงกรานต์” ในสื่อปี 61 และ 62 ก่อนการระบาดของโควิด-19 กับปี 63 และ 64 ที่โควิด-19 ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าววัคซีนโควิด-19: กรณีศึกษา “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกฯ” ในวันที่ 16 มี.ค. 64