เลือกหน้า

กองทุนสื่อ ดันผลงานสู่สาธารณะ จัดงานมหกรรม สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุน ฯ ก้าวสู่ปีที่ 7 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 3-5 ธันวาคม 64 นี้

(3 ธ.ค. 64) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ก้าวสู่ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ เวทีใหญ่ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และเวทีย่อย ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยมี ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกองทุนฯ ภาคีเครือข่ายและผู้รับทุน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ก้าวสู่ปีที่ 7 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ผลิตสื่อที่ดี ผลักดันระบบนิเวศสื่อให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานและความสำเร็จของกองทุน ที่ได้จัดแสดงในงานมหกรรมแห่งนี้ ถือเป็นที่ประจักษ์ที่เห็นถึงการเจริญเติบโตของกองทุน เปรียบเสมือนต้นกล้าในช่วงแรก และเป็นต้นไม้ใหญ่ในเวลาถัดมา ทั้งการผลิดอกออกผล ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยกันสนับสนุนมากขึ้น

ในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ได้ทำให้กองทุนฯ มีบทบาทเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ผ่านโครงการที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุน ผลงานจากผู้รับทุนที่สร้างสรรค์สื่อ

‘อย่างในการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเทศไทยเราเองได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรม ไปต่อยอดเศรษฐกิจ อาทิ อาหาร ประเพณี วิถีชีวิต ที่มีอยู่แล้วเป็น Soft Power ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อในรูปแบบที่หลายหลาย จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ประเทศมีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น’

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำ ในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง เพราะมีทั้งนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย รวมถึงโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 รวมกว่า 50 ผลงานสร้างสรรค์

“วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง”

ดร.ธนกร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังกล่าว เป็นการขยายผล ต่อยอด ‘สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารให้เกิดมีนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้น สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในวงกว้าง ในท้ายที่สุด