เลือกหน้า

ประเด็นหลัก ๆ ที่ผู้ผลิตสื่อต้องเก็บไว้เป็นองค์ประกอบในเนื้อหาเสมอ มีดังนี้

 

1. เนื้อหาสั้นกระชับ และประเด็นในการนำเสนอง่ายมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ซับซ้อน เด็กปฐมวัยสามารถจดจ่อ เก็บเนื้อหาสำคัญ ๆ ได้ในระยะสั้น ๆ คำแนะนำง่าย ๆ คือจำนวนนาทีเทียบเท่ากับอายุของเด็ก เช่น 3 ขวบ ก็ยาว 3 นาที

2. การสื่อสารสองทาง Two-way Communication เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ตั้งคำถามให้เด็กตอบ คิด แก้ปัญหา หรือสามารถให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วม หรือแม้แต่ เนื้อหาที่มีคำสั่งสนุก ๆให้เด็ก ๆ ขยับร่างกาย หรือทำอะไรไปพร้อมกัน

3. มีความสนุก มาก่อน เด็กจะรู้สึกเพลิดเพลิน เบิกบานและเกิดการเรียนรู้ตามมา

4. แฝงเนื้อหาในการสอนไว้อย่างแนบเนียนไม่ตั้งใจจงใจเกินไป อาจจะผ่านตัวละครที่เป็นฮีโร่ในใจ ทำอะไรบางอย่างและส่งผลอย่างไร ในการกระทำนั้น ให้เด็กได้เห็นเป็นตัวอย่างและได้เรียนรู้

5. ควรมีการทิ้งช่องว่างบางอย่างให้เด็กได้คิด ไม่ใช่บอกทั้งหมด จะช่วยกระตุ้นจินตนาการได้

6. การสร้างคาแรกเตอร์หรือตัวละครที่มีความโดดเด่นน่าจดจำ เช่น Mascot หรือตัวละครที่มีความโดดเด่นจะดึงดูดเด็กได้มากกว่าการเป็นตัวคนจริง

7. ตัวละครไม่ต้องมาก แต่มีบุคลิกที่ชัดเจน มีเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่เด็กจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

8. การใช้ดนตรีเข้ามาประกอบนอกจากจะสร้างความสนุกสนาน และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้อีกด้วย

9. Positive Approach จะช่วยสร้างโลกที่สวยงามของเด็ก และโลกของเราในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่จะสร้างความหวัง สร้างสิ่งดีงาม และพลังบวกแม้เกิดปัญหาหรือความผิดพลาด หรือประโยคถ้อยคำที่ใช้ ในการ เสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็กจะเป็นประโยชน์มาก ๆของชีวิตในวันข้างหน้า

10. จะสอนเรื่องไหน ให้เน้นเรื่องนั้น ใช้การย้ำ ๆ ทบทวน เกี่ยวกับเนื้อหาแก่นที่เราพยายามจะสื่อ เพื่อให้เด็กจำได้ และย้ำในประเด็นเดียวให้ชัดเจน

11. จบสวย ด้วยรอยยิ้ม เนื้อหาอยากให้จบแบบแฮปปี้เอ็นดิง เพื่อสร้างความหวังให้กับเด็ก ๆ เสริมสร้างกำลังใจและความคิดเชิงบวก ดีกว่าการจบแบบเศร้าหมองหรือต้องสูญเสีย

ครั้งหน้าเราจะมี Tips หรือสิ่งที่น่าสนใจอะไรมาฝากกันอีก ติดตามกันได้ที่นี่นะคะ