เลือกหน้า

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1MfPHIIaXZbJWtadLVlzQ6DQQwfeWwKqK 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : www.codi.or.th