เลือกหน้า

ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร
1. การตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR หรือ  Real Time PCR
วิธีการตรวจ
-เป็นการ Swab เก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้มและลำคอ
-ต้องตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น
-เป็นการเก็บสารคัดหลั่ง และนำสารคัดหลั่งเข้าไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab)

สิ่งที่ตรวจหา
ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด 19

ระยะเวลาในการรอผล
ประมาณ 24-72 ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลที่ทำการตรวจจะแจ้งผลผ่านทาง SMS ,อีเมล์ หรือทางโทรศัพท์

ความแม่นยำในการตรวจ การยืนยันผล
-มีความแม่นยำสูง สามารถยืนยันผลได้ทันที
-ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ
-เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

ข้อดีของการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR
-ตรวจพบเชื้อได้แม้ติดเชื้อมาเพียง 3 วัน
-สามารถหาเชื้อจากตัวอย่างที่ปริมาณน้อยได้

การตรวจแบบ RT-PCR เหมาะกับใคร
-การตรวจแบบ RT-PCR เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
-ผู้ที่ต้องการยืนยันผล หลังจากตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) แล้วได้ผลบวก
-ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ หรือเดินทางไปต่างประเทศ

  1. การตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit

   วิธีการตรวจ
   เป็นการ Swab เก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ และน้ำลาย
   -ใช้วิธีการอ่านสีบน Strip Test
   -สามารถซื้อชุดตรวจมาตรวจได้เองที่บ้าน

  สิ่งที่ตรวจหา
  -ตรวจหาเชื้อโควิด 19 หรือองค์ประกอบของไวรัส

  ระยะเวลาในการรอผล 
  -15-30 นาที ผู้ตรวจสามารถอ่านผลได้เอง

  ความแม่นยำในการตรวจ การยืนยันผล
  -อาจมีความคลาดเคลื่อนจากวิธีการตรวจ หรือชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือชำรุด
  หากไม่มั่นใจสามารถตรวจซ้ำได้ทันที หรือเว้นระยะ 1-3 วัน

  ข้อดีของการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit
  สะดวก รวดเร็ว หาซื้อง่าย สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง

  ข้อจำกัดของการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit

  -อาจไม่พบเชื้อหากมีเชื้อน้อย
  -ต้องรอ 3-5 วันเพื่อให้มีเชื้อมากขึ้นจึงตรวจพบ
  -ต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5-14 วันผลถึงจะมีความแม่นยำ
  -เมื่อตรวจพบผลเป็นบวก (+) ต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR

  การตรวจแบบ ATK หรือ Antigen Test Kit เหมาะกับใคร
  -ผู้มีความสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด และต้องการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น
  -ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการ

  อ้างอิง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข