เลือกหน้า

นอกจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัย โดยร่วมทำงานกับนักวิชาการและผู้ผลิตสื่อ เพื่อผลิตสื่อที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามพัฒนาการและช่วงวัยของเด็กแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ กลุ่มผู้ชมของเรานั่นเองค่ะ

จะดีแค่ไหน ที่ได้เด็ก ๆ มาร่วมรับชมผลงาน ให้ผลตอบรับ และร่วมพัฒนาผลงานสื่อสำหรับเด็กไปด้วยกัน

วันนี้เราได้ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็ก ทีมนักวิชาการ และผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองทีมคือ  ทีม ‘เดือนเต็มดวง’ ผู้ผลิตรายการจังหวะคิดส์ กับ ทีม ‘ฮูล่าฮูป’ ผู้ผลิตรายการ Flowers Power

ทำการทดสอบ วิเคราะห์ผลตอบรับ กับเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อินดารุลมีนา เขตหนองจอก กทม.

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดงานมีการทำการทดลอง รับฟังผลตอบรับจากเสียงของเด็ก ๆ  ประเมินปฏิกิริยาของเด็ก ๆ ที่ได้ชมละคร ตัวละครที่เด็กจดจำได้ เนื้อหาหลักที่เด็กชอบ เพลงที่ใช้ประกอบ มีผลกับเด็กเล็กจริงหรือไม่

ทั้งนี้ จะได้นำข้อสรุปจากเด็ก ๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ต่อไป เพื่อที่จะได้ผลิตเป็นรายการสำหรับเด็กที่สมบูรณ์

โดยสามารถติดตามรายการคุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้