เลือกหน้า

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่และทำให้ผู้คนติดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน บางคนก็มีอาการรุนแรงและบางคนก็มีอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 

1.ผู้ป่วยสีเขียว กลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก ไม่มีอาการ หรือจะมีเพียงเล็กน้อย เช่น  ไอ จาม ผื่น ไอหรือมีน้ำมูก กลุ่มนี้จะสามารถรักษาแบบ Home isolation ได้ หรือHospital

 

2.ผู้ป่วยสีเหลือง กลุ่มนี้จะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง แต่จะมีอาการเหนื่อยหอบเข้ามาเพิ่ม และมีการหายใจที่เร็วขึ้น เหนื่อยง่าย ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะมีอาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้น เช่น ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1000

 

3.ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง กลุ่มนี้จะเป็นผู้ป่วยที่เชื้อลงสู่ปอดจึงทำให้มีภาวะที่เหนื่อยหอบ หายใจลำบากขึ้น ค่าออกซิเจนจะน้อยกว่า 96% เอ็กเรย์จะพบว่าปอดอักเสบรุนแรง บางรายมีการตอบสนองช้า กลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

 

      จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มสีจะได้รับการรักษาที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค แต่ที่สำคัญคือผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามอาการแน่นอน