เลือกหน้า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ณ ขณะนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และทุกช่วงอายุ การรักษาในโรงพยาบาลจึงไม่เพียงพอดังนั้นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ก็ต้องปฏิบัติดังนี้

Home Isolation

ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถทำ Home Isolationได้ จะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. แยกตัวออกมาอยู่ให้เป็นสัดส่วน อยู่ห่างจากคนในบ้าน  ระบายอากาศให้มากที่สุด หากเป็นห้องที่มีหน้าต่างก็เปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเท
 2. กักตัวจนครบกำหนด ห้ามออกไปไหน
 3. ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าอยู่คนเดียวถึงจะสามารถถอดออกได้
 4. หมั่นล้างมือ หรือทำความสะอาดร่างกายบ่อย ๆ
 5. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. แยกของใช้ทุกอย่างออกจากคนในบ้าน และทิ้งขยะแยกเป็นขยะติดเชื้อ
  Self Isolation

  การแยกตัวเอง คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 แต่มีอาการ ไข้ ไอ หรืออาการของโรคโควิด-19 อย่างอื่น ทำการพักอยู่ที่บ้าน และไม่ได้ออกไปทำงานหรือไปโรงเรียน หรือออกไปยังที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการแยกตัวเองตามความสมัครใจ หรือตามตำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้

  1.กักตัวเองในห้องขนาดใหญ่ และสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี มีห้องน้ำสัดส่วนชัดเจน และให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้พร้อมเพื่อใช้งาน

  2.ในกรณีที่ไม่มีห้องเพียงพอ และจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้วางเตียงห่างกันอย่างน้อย  1 เมตร

  3.ให้สังเกตติดตามอาการของตัวเองทุกวันต่อเนื่อง

  4.ปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วันถึงแม้จะไม่มีอาการ

  5.หากมีอาการหายใจติดขัด เหนื่อยหอบมากกว่าเดิม ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลทันที

  6.หาสิ่งบันเทิงจิตใจเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพจิต หรือทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อลดความเครียด

  จะเห็นได้ว่าการรักษาตัวเองแบบ ทำ Home Isolation และ Self Isolation นั้นไม่ยากและทำง่าย นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลแล้ว ยังช่วยให้เตียงกับผู้ที่มีอาการรุนแรงมากกว่าได้เข้ารับการรักษาได้อีกด้วย