เลือกหน้า

แนวทางการรักษาโควิด 19 หากทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด 19 ให้ปฎิบัติตนเบื้องต้น ดังนี้

1.กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ถึงแม้จะไม่มีอาการให้ครบ 14 วัน และปฎิบัตอย่างเคร่งครัดเพื่อตนเองและคนรอบข้าง

2.ทานอาหารที่มีประโยชน์และครบมื้อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

3.ดื่มน้ำให้เพียงพอ

4.พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ต่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมง

5.ฝึกการหายใจเข้าออกลึก ๆ

6.ออกกำลังกายแบบเบา ๆ ทุกวัน

7.หางานอดิเรกที่ชื่นชอบเพื่อผ่อนคลายความกังวลความเครียด

8.ถ้าหากอาการมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถกินยารักษาตามอาการได้

9.ถ้าหากอาการมีภาวะที่รุนแรงขึ้นให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด