เลือกหน้า

          ในปัจจุบันผู้ป่วยโควิดมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ส่วนใหญ่รักษา7-14วันก็จะหายไป แต่สิ่งที่ยังพบเจอในบางรายคือภาวะที่เรียกว่าลองโควิด จะมีระยะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ดังนั้นในส่วนนี้ก็จะพูดถึงการดูแลตัวเองเบื้องต้นหากเกิดภาวะลองโควิด ให้ถูกต้องและถูกวิธี 

วิธีการดูแลตนเองหลังเป็น Long Covid ทำอย่างไร

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหลังเป็น long covid

-หลีกเลี่ยงข่าวสารด้านลบ

-หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์

-หลีกเลี่ยงยาชุด หรือยาที่นอกเหนือจากที่แพทย์แนะนำ

-หลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่าง ของทอด ของมัน หรืออาหารรสจัด หมักดอง ย่อยยาก 

 

ข้อปฎิบัติหลังเป็น long covid

-พักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนให้เร็ว

-ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ

-ออกกำลังกายเบา ๆ ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว

-งดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน

-ล้างมือบ่อย ๆ

-สวมหน้ากากอนามัยใหถูกต้อง

-ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น

 

                 ภาวะลองโควิดในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ก็ส่งผลต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ป่วยที่หายจากโควิด ซึ่งทางการแพทย์ก็ไม่สามารถระบุได้ ว่าจะอยู่กับตัวบุคคลไปนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของผู้ป่วย เช่น โรคประจำตัว อายุ ดังนั้นผู้ที่หายจากโควิดแล้วมีภาวะลองโควิดต้องหมั่นสังเกตตัวเองและปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาเป็นอีก