เลือกหน้า

          ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนกำลังขยายออกไปเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนผู้ที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดนั้นก็คือเด็ก โดยได้มีการติดเชื้อเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ บางรายมีอาการรุนแรง ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีจำนวนสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้การติดเชื้อในเด็กยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว ทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ในกรณีนี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับภาวะการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กดังนี้

 

Covid-19 ในเด็ก คืออะไร ?

คือเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ มักเกิดที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบ ปวดบวม 

 

อาการติด Covid-19 ในเด็ก มีอาการอย่างไร ?

มีไข้ ตัวร้อน

เจ็บคอ

มีน้ำมูกอาจจะพบได้ในบางราย หรือมีอาการคัดจมูก

ไอแห้งๆ ไอเยอะแล้วแต่บุคคล

ไอรุนแรงจนถึงขั้นปอดบวมและระบบหายใจล้มเหลวได้

ปวดศีรษะ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

อาเจียน

ท้องเสีย

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการเกิด Covid-19 ในเด็ก

เนื่องจากเด็กเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือยังไม่มีความระมัดระวังตัวเองมากเท่าที่ควร จึงอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อโควิด ซึ่งมาจากปัจจัยหลายด้านดังนี้ 

จับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วมาขยี้ตา ก็จะทำให้เชื้อเข้าทางเยื่อบุตาได้

จับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วมาแคะจมูก จะทำให้เชื้อเข้าทางจมูกได้

นำมือเข้าปาก อมของเล่น หรือใช้ภาชนะร่วมกัน ก็จะทำให้เชื้อเข้าทางปากได้

อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แล้วหายใจรับเชื้อไวรัสโควิด 19 จากการที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจามหรือไอ

ดังนั้นการป้องกันเด็กจากการติดเชื้อโควิด 19 คือ หลีกเลี่ยงการพาเด็กออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น การเตรียมอุปกรณ์หรือแยกอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก หรือสอนให้รู้จักการล้างมือเป็นประจำ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อได้มากขึ้นและลดการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เพิ่มขึ้น