เลือกหน้า

ผู้จัดการกองทุนสื่อ ร่วมยินดี 70 ปี อสมท คู่สังคมไทย

วันนี้ 8 เมษายน 2565 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้ง อสมท “70 ปี อสมท คู่สังคมไทย”
โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 9 อสมท ได้ดำเนินการสื่อสารมวลชนในธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ทันสถานการณ์ มาเป็นเวลาครบ 70 ปี ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท