เลือกหน้า

โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง รับมืออย่างไร

การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ซึ่งสามารถทำได้ ดังนี้

 

– ฉีดวัคซีนป้องกัน

วัคซีนจำเป็นสำหรับการป้องกันเชื้อโควิด 19 ดังนั้นต้องเข้ารับการฉีด

– สวมหน้ากาก

สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะ เพื่อป้องดันทั้งตนเองและผู้อื่น

– รักษาระยะห่าง

เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะได้สัมผัสเชื้อหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการจับมือ เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกัน ควรอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัส ซึ่งทำให้ทรัพยากรเพียงพอต่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้

– อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

เปิดหน้าต่างหรือประตูให้มีการถ่ายเทอากาศ ให้ห้องได้ระบายอากาศ รับแดด รับลม

– ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ  

การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด

– ไอจามใส่ข้อพับแขน

หากต้องไอหรือจามแล้วไม่ได้สวมแมสควรไอจามใส่ข้อพับแขนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ

 

แต่ภูมิคุ้มกันที่ดีคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม