เลือกหน้า

วัคซีนโควิด ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะลองโควิด เผย 90% อาการไม่รุนแรงหายได้เอง หลังรักษาหาย 3 เดือน

ความรุนแรงของโรคโควิด 19 ในเด็กและวัยรุ่น แม้จะดูน้อยกว่าในผู้ใหญ่ แต่เด็กและวัยรุ่นที่ติดโควิด 19 เมื่อหายป่วยแล้วอาจเกิดภาวะ LONG COVID (ลองโควิด) ตามมาได้ โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ อาการเหนื่อยล้า สูญเสียการรับกลิ่นและรสชาติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง การฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กและวัยรุ่น จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะรุนแรงของโรคโควิด 19 และภาวะ LONG COVID ได้

 

สำหรับเด็กติดเชื้อโควิด-19 พบว่ากว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการรุนแรงและสามารถหายได้เอง แต่เมื่อหายแล้วให้สังเกตอาการทั่วไปหลังจากนั้น เช่น การเดิน นั่ง นอน การรับประทานได้เป็นปกติ ก็ไม่มีความน่าห่วงกังวลอื่นเพิ่มเติม แต่ถ้า 2-6 สัปดาห์ที่หายจากโควิดแล้วมีอาการ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ขาบวม ที่เป็นการอักเสบทั่วร่างกายอย่างที่พบในผู้ใหญ่ที่หายจากโควิด ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ขณะที่ ภาวะลองโควิด-19 (Long Covid-19) ในเด็ก พบได้ร้อยละ 25-45 ซึ่งระบบที่พบ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

 

“ภาวะเหล่านี้มักไม่รุนแรงแต่เรื้อรัง อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ ได้ ใช้การรักษาตามอาการ และติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากผู้ปกครองสงสัยว่าบุตรหลานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ควรตรวจหาเชื้อโดยเร็ว หากพบว่าติดเชื้อก็สามารถพักรักษา 7 – 14 วัน เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และ หากบุตรหลานท่านยังไม่ได้รับวัคซีน ก็ขอให้ติดต่อขอรับการฉีดตามกำหนด รวมถึงผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในบ้าน ก็ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดเช่นกัน เพื่อลดโอกาสแพร่และรับเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิต”

แม้ว่ารายงานการเกิด LONG COVID ในเด็ก จะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าอาการ LONG COVID เกิดขึ้นได้ในเด็กและวัยรุ่น การฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กและวัยรุ่น จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะรุนแรงของโรคโควิด 19 และภาวะ LONG COVIDได้