เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

(23 พ.ค. 65) ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้กับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารโครงการภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

ในปีนี้มีจำนวนโครงการที่ได้รับพิจารณาอนุมัติทั้งสิ้น 132 โครงการ งบประมาณรวม 299,124,245 บาท

กิจกรรมการปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับทุนสนับสนุนในการที่จะดำเนินโครงการต่อยอดผลงานนี้ไปให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเเรมเเกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Online)