เลือกหน้า

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยปัตตานี โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-0091-6 ต่อ 4147

โทรสาร : 02-280-4162

หรือที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0 7346 0205

โทรสาร : 0 7346 0061

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1FlNGJcxLRt-UJRhEu3wkdBnl-XeP7Fnk/view