เลือกหน้า

(12-13 ต.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อาสาปลูกป่า ทำโป่งเทียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

นำโดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นกล้วยป่าและทำโป่งเทียม
โดยมีนายวัชระ สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) , นายพิกุล ชัยสิทัช และ นายดำรง ทงเพิ่ม ร่วมเป็นวิทยากร และให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – โป่งก้อนเส้า

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี