เลือกหน้า

(15 ธ.ค. 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ฆ่าโง่” ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ เพื่อติดอาวุธทางความคิดสังคมต่อสู้ภัยกลโกงมิจฉาชีพ”  ขับเคลื่อนเเละส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายผ่านสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เเละติดอาวุธทางความคิดให้กับประชาชนให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันภัยกลโกง  ภายใต้โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการรู้ทันกลโกงหลอกลวงและการนำสู่แก้ไขปัญหาด้วยกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์   ผลงานผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2565

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มี 6 ยุทธศาสตร์ 6 สร้าง คือ

1. สร้างสื่อ : ผลิตสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชน

2. สร้างคน : ก่อนที่จะเกิดนิเวศสื่อที่ดีได้ จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างบุคคลากรก่อน

3. สร้างภูมิคุ้มกัน : เราเองก็ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน ติดอาวุธให้กับสังคม เพื่อต่อกรเหล่ามิจฉาชีพ ซึ่งในสังคมปัจจุบันพูดได้ว่ามิจฉาชีพมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

4. สร้างองค์ความรู้ : ทางกองทุนสื่อเปรียบเสมือน Media Learning Center หรือ TMF Media Academy มีงานศึกษาวิจัย, Media Alert คอยติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับชมและข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ

5. สร้างการมีส่วนร่วม , เครือข่าย : เรื่องของการสร้างการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือคนรอบข้าง จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพราะเราไม่สามารถทำเพียงลำพังได้

6. สร้างองค์กร ให้กระทัดรัด ขับเคลื่อน ได้อย่างสะดวก คล่องตัว

‘เอาเป็นว่า 24 ชั่วโมง ต่างเปิดรับสื่อ อยู่กับสื่อ ทั้งจริง , ทั้งเท็จ จึงจำเป็นที่ต้องมีสติ  ไม่เผลอ ถึงจะอยู่รอดปลอดภัย ในยุคที่ข้อมูลล้นได้’

ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้รับทุน มีความตั้งใจที่จะสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างคุณประโยชน์และสร้างเกราะความคิดให้กับสังคม

ต้องการนำเสนอความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้าน แต่เนื่องจากกฎหมายมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก เราจึงบิดเนื้อหากฎหมายให้เป็นละครสั้น เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ และที่สำคัญนำนักแสดงตลกชื่อดัง และ ‘ทนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์’ มาเป็นนักแสดงถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่อง นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความบันเทิง หรือที่เรียกว่า ‘รายการบันเทิงเชิงสาระ’ อีกด้วย”

ด้าน ทนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ผู้ร่วมรายการ ‘ฆ่าโง่’ กล่าวว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงหลายรูปแบบทั้งต่อหน้า และลับหลัง โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหลอกเอาทรัพย์สิน หรือประทุษร้ายเรา ทั้งกาย วาจา และจิตใจ โดยอาศัยช่องทางว่างไม่ว่าจะเป็น การไม่รู้ทันเทคโนโลยี ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย

‘หลายต่อหลายคนครับ ไม่ทราบว่าโดนหลอกจะทำยังไงต่อ บางคนก็โดนขู่ ไม่กล้าที่จะตอบโต้กลับ ทำให้มิจฉาชีพยิ่งได้ใจกันไปใหญ่ การที่เราทำให้ประชาชนตระหนัก และรู้ทันกลโกงก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนผู้ที่หลอกได้ในอนาคตค่อนข้างมาก’

ทั้งนี้ รายการ ฆ่าโง่ ของ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รูปแบบรายการกึ่งละครสั้นที่นำเสนอความรู้ทางด้านกฎหมาย สอดแทรกความบันเทิงโดยใช้นักแสดงตลกเป็นตัวละคร เพื่อทำให้เรื่องกฎหมายที่มีความเข้มข้นในเนื้อหากลายเป็นรายการบันเทิงที่แฝงไปด้วยความรู้ทางด้านกฎหมาย  โดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเเละไกลตัว เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับประชาชนในการรู้เท่าทันภัยโกงกลมิจฉาชีพในสังคม

ติดตามรับชมรายการ “ฆ่าโง่” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.15-09.20 น. ทางช่อง 7HD

และสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube : TERO Digital