เลือกหน้า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ ผู้จัดการกองทุนสื่อ สนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

(30 มี.ค. 66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยพระราชทาน พระราชดำรัสเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21”
(51st National Book Fair & 21st Bangkok International Book Fair 2023) พร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเข้ารับพระราชทานโล่ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ด้วย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน และได้จัดบูธนิทรรศการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา , ยักษ์แลนด์ (YAKLAND) , โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY , A Time To Fly บินล่าฝัน , นักสืบสายรุ้ง ซีซั่น2 , ทิศที่ก้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21”จัดตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยช่วง 3 วันแรกเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน

ส่วนวันที่ 2-9 เมษายน เปิดให้บริการ เวลา 10.00 – 21.00 น. ตามปกติ

ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้ ที่บูธนิทรรศการ A22 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โซนหนังสือต่างประเทศ

กองทุนสื่อ เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้น “Nora x Thai Fit”

(28 มีนาคม 2566) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เป็นตัวแทนร่วมเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง “
Nora x Thai Fit” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สื่อนาฎศิลป์ร่วมสมัยจากทุนวัฒนธรรม ผลักดัน Soft Power  ณ โรงภาพยนตร์ 1 ลิโด้ คอนเน็คท์

โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างสรรค์สื่อนาฎศิลป์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา การละเล่นโนราปัตตานี 1 ในโครงการฯ ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม “โนรา” ซึ่งเป็นรากฐาน Soft Power รวมถึงเผยแพร่ศิลปะการแสดง”โนรา”ด้วยการนำเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์ฯ เป็นการเล่าเรื่องกลุ่มครู Thai Fit (ผู้คิดค้นศาสตร์ออกกำลังกายด้วยรำไทย) เดินทางไปศึกษาองค์ความรู้เรื่องโนรา วิธีการแสดง การถ่ายทอดท่ารำ
ตลอดจนวิถีชีวิตของโนรา กับคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานี และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเป็นคลาส
ออกกำลังกาย ที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้โนราผ่านการออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้คนในยุปัจจุบันเข้าใจและเข้าถึงโนราได้ง่ายขึ้น

ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Nora x Thai Fit สร้างสรรค์โดย Thaicult ร่วมกับ Thai Fit Studio และได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่โดย ลิโด้คอนเน็คท์ และ TrueD โดยมีนายแทนธง ฝันเยื้อง เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ และ
นายสุวพรวรสิทธิ์ เป็นโปรดิวเซอร์และตัดต่อ
ทั้งนี้  ได้มีกิจกรรมการบรรยายสรุปและสาธิตการออกแบบท่ออกกำลังกาย Thai Fit จากโนรา โดยครูเพี้ยวจาก Thai Fit Studio ร่วมกับผู้แทนจากคณะโนราเฉลิมประพา และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทดลองออกกำลังกายคลาส
Nora กับ Thai Fit Studio หลังจากชมภาพยนตร์อีกด้วย

ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง ผู้บริหาร Thaicult กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงมีโอกาสได้คุยกับทีม Thai Fit Studio ที่มีความสนใจในเรื่องโนราอยู่แล้ว ชวนกันเดินทางและเล่าเรื่องออกมาผ่านภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องนี้

คุณสุธี แสงเสรีชน Chief Creative Officer ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ ลิโด้คอนเน็คท์ กล่าวว่า ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Nora x Thai Fit จะจัดฉายให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ณ โรงภาพยนตร์ 1 ลิโด้คอนเน็คท์ ในเสาร์วันที่ 8 เมษายน 2566 รอบเวลา 14.30, 16.30, และ 19.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 รอบเวลา 12.30, 14.30 และ 17.00 น.

โดยหลังจบรอบ 14.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 จะมีการทำคลาส Nora x Thai Fit
ให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองออกกำลังกายกันด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ทาง
Facebook Page “Nora x Thai Fit”   สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าชมในโรงภาพยนตร์ Nora x Thai Fit สามารถรับชมได้ทางออนไลน์ผ่าน TruelD  ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 

มาจากดิน รับรางวัลชนะเลิศ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า

กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลและมอบโล่รางวัล
“1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยมีเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท

วันที่ 27 มี.ค.66  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประกาศผลและมอบโล่รางวัลการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยมีดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินโครงการประกวดฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดี วิถีชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย จึงได้จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 130,000 บาท เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมในชุมชนแต่ละท้องถิ่น สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนและสังคมและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ถือเป็นย่างก้าวสำคัญจากหลาย ๆ โครงการ ตามภารกิจในการสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นผ่านเรื่องราวในลักษณะเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบไทย ตลอดจนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในการนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอด ผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคมผ่านรูปแบบตัวอักษรและเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดในสังคมแบบยั่งยืนต่อไป

โดยมีการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2565 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 379 ผลงาน และได้มีการคัดกรองจากทีมงานจนเหลือผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 159 ผลงาน

สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก มีทั้งหมด 4 รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายนพดล พลกูล ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “มาจากดิน”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายแสนรัก บัวทอง ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “ตำนานโบสถ์เมียหลวงเมียน้อย”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวพิมพร ชุมมินทะ ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “นักเล่าตัวน้อยของคุณปู่”
4. รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายแสนรัก บัวทอง ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “ตำนานโบสถ์เมียหลวงเมียน้อย”

ผู้จัดการกองทุนสื่อ เดินหน้าสร้างเครือข่ายทางสังคมรับมือสื่อไม่ดี

หวังสร้างสังคมที่มีสติในการรู้เท่าทันสื่อ ห่วงปัจจุบันมิจฉาชีพใช้สื่อในทางลบหลอกลวงประชาชนผ่าน
เฟคนิวส์ เชื่อประชาชนจะไม่ตกเป็นเหยื่อหากเข้าถึงสื่อปลอดภัยมากขึ้น

(26 มีนาคม 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในกิจกรรม
Lek talk ในหัวข้อ TMF-Inspired ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ
ครบรอบ 8 ปี จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยกล่าวว่าย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมามีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลบังคับใช้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญเพื่อหวังให้ผู้คนในสังคมสามารถรับมือกับสื่อโดยเฉพาะสื่อในทางลบ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีจำนวนมาก ในปัจจุบันจะพบว่าในสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทและมีประชาชนถูกหลอกลวงผ่านกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการใช้เฟคนิวส์ มาเผยแพร่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายกองทุนจึงมีกลไกในการพยายามเตือนสติและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชาชน

 

“ถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้จักเรา เข้ามาเยี่ยมชม พูดคุย แลกเปลี่ยนหรือดูรายการของกองทุนฯจะไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อ” ดร.ธนกร กล่าวย้ำ

ดร.ธนกร กล่าวต่อ ว่าการรับมือสื่อไม่ดีถือเป็นความตั้งใจของกองทุนฯและเครือข่ายในการเดินหน้าในการสร้างสื่อน้ำดี ทำให้ 8 ปีจนถึงวันนี้จะเห็นว่ากองทุนฯมีผลงานออกสู่สาธารณะเป็นจำนวนมาก มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน พร้อมกันนี้กองทุนฯมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของสื่อในทุกประเภทที่นำมารวมไว้
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจะต้องทำให้กองทุนฯเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้และการเรียนรู้ (TMF อะคาเดมี่)
อีกประการสำคัญคือการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายทางสังคมในการรับมือสื่อที่ไม่ดีเพื่อให้สังคมมีสติในการรับสื่อ
ผ่านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้มแข็ง

ผู้จัดการกองทุนสื่อ ย้ำว่าการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อีกสิ่งสำคัญคือการสร้างคน ซึ่งในปี 2564 ทางกองทุนฯได้ริเริ่มดำเนินโครงการบ่มเพาะต่อเนื่องมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมยกตัวอย่างโครงการ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า ผ่านความเชื่อที่ว่าทุกพื้นที่มีเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องของเยาวชน หลายโครงการเราพยายามสร้างคนทำสื่อ พร้อมทั้งให้โอกาสในการไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีเพื่อศึกษาวัฒนธรรม การทำงานเพื่อหวังสร้างผู้ผลิตในทุกสาขารวมทั้ง
ร่วมมือกับในทุกวิชาชีพ

ดร.ธนกร ระบุในปีนี้จะมีโครงการความร่วมมือที่ทางกองทุนฯ อยากเห็นผู้ประกาศข่าว ผู้จัดรายการนำเสนอข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมองว่าการสร้างคนในองค์กรผลิตสื่อมีความจำเป็นมากวันนี้ กองทุนกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก พร้อมกันนี้ยังไปหารือกับสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้างหลักสูตรทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับอุดมศึกษา

มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ดันผลงานสู่วงกว้าง

(24 มีนาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณ   ลิโด้ คอนเน็คท์
ชั้น
1  ใน Theme Infinite X Inspiration  สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund)  ภายในงานมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกองทุนฯ ภาคีเครือข่ายและผู้รับทุนร่วมงานคับคั่ง เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงตลอด
3 วันและเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจให้คุณ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเทศไทยเราเองได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรม ไปต่อยอดเศรษฐกิจ อาทิ อาหาร ประเพณี วิถีชีวิต เป็น Soft Power ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงภาคีเครือข่าย ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ดีตลอดมา เพื่อเกิดเป็นสื่อที่นำเสนอแบบปลอดภัยและยั่งยืนในสังคมไทยในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ได้ทำให้กองทุนฯ มีบทบาทเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ผ่านโครงการ
ที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุน ผลงานจากผู้รับทุนที่สร้างสรรค์สื่อ โดยตั้งแต่ปี
2560 -2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสรรทุนสนับสนุนไปทั้งสิ้นกว่า 700 โครงการ รวมเป็นงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำ ในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง เพราะมีทั้งนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและ
เผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย “การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”