เลือกหน้า

(31 พ.ค. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชุมร่วมกับ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมทีวีดิจิตอล ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อและคุณภาพเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สังคม

ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

นายสุภาพ กล่าวว่า ทางสมาคมขอเสนอความคิดที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาผู้ผลิตสื่อทีวีดิจิตอล แต่ยังขาดงบประมาณ เพื่อจะขับเคลื่อนงานในส่วนนี้
จึงอยากชวนกองทุนสื่อมาหารือแนวทางร่วมกัน

ดร.ธนกร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกสมาคมทีวีดิจิตอลและสมาชิก กองทุนพร้อมสนับสนุนสมาคมในทุกมิติ โดยมองว่าอาจเริ่มจากการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อเป็นโครงการนำร่อง

การจัดทำหลักสูตรพัฒนาการผลิตเนื้อหาร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ผลิตสื่อดีในสังคม โดยมุ่งหวังพัฒนานักวิชาชีพสื่อที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคม ตามภารกิจของกองทุนต่อไป