เลือกหน้า


( 1 มิย.65 ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกระตุ้นจิตสำนึก อนุรักษ์ “มาเรียม” เพื่อสร้างปรากฏการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์น้ำทางทะเล ด้วยนวัตกรรมเสมือนจริง เพื่อร่วมสนับสนุนภาคีเครือข่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อ ชูประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคม 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเปิดงานนิทรรศการ “มาเรียมมาเล่น” กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประเภทยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

โดยมี นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรทางทะเล ภายใต้ชื่อโครงการ “มาเรียมมาเล่น”

สำหรับนิทรรศการ “มาเรียมมาเล่น”  เป็นโครงการที่ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบ Interactive ที่อ้างอิงจาก “มาเรียม” ลูกพะยูนที่พลัดหลงจากแม่ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่การอนุรักษ์สัตว์น้ำ ทรัพยากรทางทะเล เพื่อหวังกระตุ้นสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สัตว์สำคัญของประเทศ ให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีการจัดแสดงฐานกิจกรรม work shop เพื่อการเรียนรู้ อาทิ 

เรียนรู้ ลองเล่น ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการจำลองให้อาหารมาเรียม กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาทำให้เกิดเสียง และกิจกรรมการแยกขยะ 

 พบปะมาเรียม  

กิจกรรมจำลองมาเรียมในรูปแบบ AI ซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ มาเรียมได้ด้วยการโบกมือ กระโดด หมุนตัว และเซลฟี่ กับ มาเรียม

โดมใต้ทะเล จำลองโลกใต้ทะเลจากวัสดุเหลือใช้ ให้เด็กได้ทดลองเล่น และเรียนรู้ 

ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้แต่วันนี้  จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ณ ลานฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ชั้น G (Tops 2) ศูนย์การค้า เมกา บางนา