เลือกหน้า

(11 มิ.ย. 65) มูลนิธิจำนง รังสิกุล กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมจัดงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 เกียรติยศของคนทีวี 36 ปี โทรทัศน์ทองคำ เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานคุณภาพ ส่งเสริม และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการจัดงานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ดร. สรวงมณฑ์  สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมประกาศรางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่น และรางวัลรายการข่าวดีเด่น 

“รางวัลโทรทัศน์ทองคำ” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานคุณภาพ เพื่อส่งเสริม และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนารายการโทรทัศน์ให้สร้างสรรค์มีคุณภาพ เป็นคุณประโยชน์ต่อ ผู้ชมและเพื่อสนับสนุน สืบทอดวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสื่อโทรทัศน์ให้เป็นสื่อที่มีความสร้างสรรค์

ผลิตผลงานคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนและครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันครั้งที่ 36 สำหรับรางวัลมีทั้งหมด 18 รางวัล งานจัดขึ้น ณ ห้องแกลลอรี่ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และออกอากาศทาง PPTV 36 เวลา 23.00 น.