เลือกหน้า

(14 มิ.ย. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “Chatbot ติ๊กต็อก” ที่ปรึกษาออนไลน์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เมื่อให้เด็กเล่นเกม

Chatbot แรกของโลก ที่ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น โดยมี ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ปรมินทร์ เภกะนันทน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ทางกองทุนสื่อ ให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2564 กับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแชทบอท ให้คำปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเล่นเกมของเด็ก เพื่อขอคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิว ในการนัดตรวจกับจิตแพทย์ในระบบของโรงพยาบาล

ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล อธิบายว่า “ติ๊กต็อก” เป็นแชทบอทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการติดเกมในประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยบุคคลที่เข้ามาขอรับคำปรึกษา จะได้วิธีการแก้ไขที่สามารถนำไปใช้ใด้จริง รวมถึงยังสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับการติดเกมของลูกได้อีกด้วย

“ปัญหาใดที่บอทตอบไม่ใต้ ยังมีนักจิตวิทยาตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาผ่าน Live chat แบบส่วนตัวได้ด้วยโดยข้อมูลที่ตอบให้คำปรึกษา ผ่านการพัฒนาจากทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว” ผศ.นพ.สมบูรณ์ กล่าว

บุคคลที่สนใจขอคำปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม สามารถปรึกษาได้ฟรีที่ลิงก์ https://bit.ly/healthygamerchatbot  หรือสแกน QR code ตามที่แสดงปรากฎไว้

สัญสักษณ์ QR