เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมมนาออนไลน์ TMF MEDIA FORUM 2022 ภายใต้แนวคิด World Collaboration

เปิดมุมมองใหม่ โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากวงการสื่อในทุกองค์ประกอบ จากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์มระดับโลก มาร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิค แนวคิด โอกาสทางธุรกิจ และวิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นโอกาสในการพาอุตสาหกรรม สื่อไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

(16 มิ.ย. 65) ณ โรงแรมสวิสโฮเทล รัชดา กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับ

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในฐานะของรัฐบาลไทย ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “TMF Media Forum 2022 กับแนวคิด World Collaboration” ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งผู้ผลิตสื่อในประเทศไทยและผู้ผลิตต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานกับสื่อไทย หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างกันในระดับโลก

‘ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านโซเซียลมีเดีย มีความสำคัญมาก อีกทั้งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทุกคนมีสมาร์ทโฟนและสามารถเป็นสื่อได้ นี่จึงเป็นเหตุผลของการจัดงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานด้านสื่อ ได้มีเวทีในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ระดับโลก มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และขอขอบคุณวิทยากรคุณ Thomas Polson คุณ Michael Peyser คุณ Nicolas Simon คุณ Erik Weaver หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล  คุณ Yolanda Macias และ คุณพันคำ เวียนตระกูล ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้’

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติที่จะสนับสนุนให้เกิดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอยู่ เพื่อให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือ Film หรือการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการส่งเสริม Soft power ของรัฐบาล โดยกองทุนมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อของไทย ซึ่งงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ขณะเดียวกัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านการเติบโตของทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของไทย

การยกระดับทักษะการผลิตสื่อ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อท้องถิ่นของไทยและของโลก โดยมีหัวข้อสำคัญในการสัมมนาที่ครอบคลุมทุกมิติของห่วงโซ่มูลค่าด้านสื่อของโลก

ทั้งการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของไทยไปสู่ระดับโลก , มุมมองจากประสบการณ์ตรงในฮอลลีวูด ทั้งด้านการเงิน การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย , การเตรียมพร้อมด้านการผลิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิตสื่อในศตวรรษที่ 21 ในยุคแห่งดิจิทัล