เลือกหน้า

(18 มิ.ย. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF ปันรักปันสุข” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา  คนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ จังหวัดชลบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป