เลือกหน้า

(6 ก.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF ปันรักปันสุข” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคณะผู้แทนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค์ ร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และหนังสือ ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีอาจารย์กำพล อุทัง เจ้าหน้าที่อาวุโสมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป