เลือกหน้า

(27 – 29 ก.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF ปันรักปันสุข” ค่ายอาสาพัฒนาชนบทปันรักเพื่อน้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรมาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

นำโดย นางวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน นำทีมเจ้าหน้าที่กองทุน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ทาสีห้องพยาบาล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเรียนรู้วิถีชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี