เลือกหน้า

(2 ส.ค. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารกองทุนฯ ประชุมพบปะหารือกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสถาบันอิศรา ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดร.ธนกร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรวิชาชีพสื่อ และบอกถึงแผนงานของกองทุนสื่อ ที่มีแนวทางในการสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อมวลชนวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ เพื่อให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการความร่วมมือร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้