เลือกหน้า

( 3-4 สิงหาคม 2565 ) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย นายทรงกลด สว่างวงศ์  ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงพื้นที่พบปะผู้รับทุน จ.กระบี่  

‘โครงการการ์ตูนสู้โควิด 19’ ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลิตสื่อการ์ตูนสู้โควิด 19 ให้ความรู้ในการปรับตัวแบบ New Normal สร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน 

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของลูกปัดโบราณ การผลิตลูกปัด และผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

‘โครงการอันดามัน ความเท่าเทียมของคนในแผ่นดินไทย ชาติพันธุ์มิใช่ความต่าง’ ผลิตสื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ “มอแกน” “มอแกลน” และ “อูรักลาโว้ย” ที่อาศัยอยู่ฝั่งทะเล อันดามัน โดยถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี จํานวน 3 เรื่อง ความยาว 20 นาที ใน 3 พื้นที่ และเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เน้น “วีถีชีวิต” ที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม การดําเนินชีวิตที่เป็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์ที่คนชาติพันธุ์และคนไทย หรือคนชาติไหน ๆ ต่างก็มีความเป็น “คน” ที่เท่าเทียมกัน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนและครอบครัว

โดยโครงการนี้ได้รับสนับสนุนทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี 2564 กลุ่มการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

มีนายภาคภูมิ ประทุมเจริญ หัวหน้าโครงการ  นายไมตรี จงไกรจักร  ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายชาวเลอันดามัน  นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กํากับภาพยนตร์ และ ดร.จุมพล ทองตัน หรือโกไข่ ศิลปินนักแต่งเพลง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

นอกจากนี้ทางคณะ ยังได้เดินทางไปบ้านนาตีน ต. อ่าวนาง จ. กระบี่ พบกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนายบัญชา แขวงหลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน ให้การต้อนรับ

ชุมชนบ้านนาตีน เป็นชุมชนต้นแบบของการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ในชุมชนโดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน อาทิ การทำขนมและอาหารพื้นบ้าน ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว การทำผ้าบาติก เป็นต้น

และยังได้ไปเยี่ยมชมผู้ผลิตสื่อท้องถิ่น สื่อวิทยุกระจายเสียง โดยได้ให้กำลังใจ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับชุมชน พร้อมร่วมจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระบี่ยูนิตี้ 96.0 MHz อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและคณะผู้บริหารกองทุน ยังได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อพัฒนาให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าถึงกับประชาชนในวงกว้างต่อไป