เลือกหน้า

(11 ส.ค. 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม “ทิศที่ก้าว Live&Talk” ภายในงานมีการถ่ายทอดสด {LIVE} ละครทิศที่ก้าวออนไลน์ ตอน ก้าวไปด้วยกัน และกิจกรรมเสวนา โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ และที่ปรึกษาโครงการทิศที่ก้าว, ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร นักวิชาการ, นางสาวพวงเพชร สุพาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการ และทีมนักแสดงร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังใช้พลังของสื่อละครในการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ โดยการนำเอามิติของความเป็นมนุษย์เข้ามาสัมผัสเชื่อมโยงกัน หรือที่เรียกว่า Human Touch ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้มนุษย์ได้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น นำไปสู่ความเข้าใจและเห็นใจกันได้ในที่สุด ณ So Fin Space สยามสแควร์ ซอย 1 กรุงเทพมหานคร

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ ซึ่งก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งด้านลบและด้านบวก ถ้าจะกล่าวถึงด้านลบ สื่อสามารถทำลายมนุษย์ด้วยกันได้ หากผู้ใดไม่มีภูมิคุ้มกันหรือทักษะในการรู้เท่าทันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดาย ทว่าในด้านบวก นับว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตที่มีศักยภาพและเจตนารมณ์ที่ดี ที่อยากสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ได้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างละคร “ทิศที่ก้าว” ที่มีทั้งความสนุกและสอดแทรกเนื้อหาสาระได้อย่างลงตัว นับว่าเป็นการใช้สื่อละครในการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ

อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ และที่ปรึกษาโครงการทิศที่ก้าว กล่าวว่า ละคร “ทิศที่ก้าว” มุ่งเน้นเรื่องการสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ซึ่งการนำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ผ่านสื่อละครที่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวมาจากประสบการณ์จริง จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วม เกิดความเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและมีจิตสำนึกสาธารณะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นต่อไป

ขณะที่ โอ:อนุชิต และ ปาน:ธนพร นักแสดงนำ ต่างให้ความเห็นสอดคล้องว่า ละครเรื่องนี้ ได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในชีวิตของความเป็นจริง ไม่มีใครที่จะอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวได้ แต่เป็นการใช้ชีวิตที่มีวิถีพึ่งพา แบ่งปัน เกื้อกูล ซึ่งทุกคนสัมผัสได้จริง จากเนื้อหาละครเรื่องนี้ ที่ธีมเรื่องส่วนใหญ่มาจากชีวิตจริง ซึ่งดีใจที่ได้ร่วมกันถ่ายทอด

โครงการทิศที่ก้าว เป็นผลงานของผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2563 ผลิต “ทิศที่ก้าวละครออนไลน์” ซีรีส์ 6 ตอน ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมมือกับชุมชน ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นองคาพยพ สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อำเภออุบลรัตน์ ซึ่งใช้วินัยและจิตสำนึกสาธารณะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนี้ จึงเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลัง ที่ทางโครงการฯ เลือกมาสร้างเป็นโอกาสในการรับรู้ให้กับผู้ชมผ่านเรื่องราวในละคร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมนำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตของตนเอง

ละคร ทิศที่ก้าว นำแสดงโดย ปาน-ธนพร แวกประยูร, โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ทา-ณัฐพล คุ้มเมธา, โบนัส-ณัฐวัฒน์ เอี่ยมชื่น, พลอย-มนัสวี ศรีราช และ น้องมามิ-เด็กหญิงจิตณิตา อุดมภาค และนักแสดงอีกมากมาย สามารถติดตามรับชมละครทิศที่ก้าว ทั้ง 6 ตอน ได้ทาง Facebook : ทิศที่ก้าวละครออนไลน์  และ YouTube : ทิศที่ก้าว