เลือกหน้า

(25 ส.ค. 2565) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมงานประกาศผลรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) เพื่อส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่จัดภายใต้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในประเภทสาขาต่าง ๆ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยผลงานสื่อของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล 4 ผลงาน ในสาขาสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาสื่อละคร และสาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยเเพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนี้

 

สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงาน “นิทานชุดเสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน” โครงการการเสริมสร้างคนดีเเละรักการอ่านด้วยสื่อนิทานประกอบภาพ (ผลงานผู้รับประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2564) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

สาขาสื่อละคร ผลงาน “Bangkok Zero” โครงการ “ภาพยนตร์ชุดเรื่อง บางกอก ซีโร่” (ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

สาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยเเพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ผลงาน “True Hero คนธรรมดา หัวใจไม่ธรรมดา ตอนที่ 1 ไรเดอร์อาสาส่งยา” โครงการเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักงานดำเนินการเอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

ผลงาน “หัวใจเราเท่ากัน ตอน ความรักของแม่มหัศจรรย์เสมอ รสริน ลิปิกรณ์ แม่ที่มีลูกวัย 30 ปี เป็นออทิสติก” โครงการหัวใจเราเท่ากัน (ผลงานผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562) ได้รับรางวัลชมเชย

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทุกชิ้นงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด เปรียบเสมือนกำลังใจที่จะสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในสังคม รวมถึงผู้ผลิตสื่อ

 

รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพ เป็นพลังบวกที่ช่วยให้คนในสังคม เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไป’