เลือกหน้า

(26 ส.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF วันแม่แชร์รัก”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

โดย นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมทำกิจกรรม นันทนาการ การเล่นดนตรีร้องเพลง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก โดยมีนางกาญจนา พรหมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก