เลือกหน้า

ผู้บริหารกองทุนสื่อหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร Arirang TV ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมขอบคุณที่อารีรังสนับสนุนโครงการ 2022 International Broadcasting Leadership Program ซึ่งกองทุนฯส่งผู้แทนจากประเทศเข้าอบรมและศึกษาดูงาน

22 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าพบและหารือกับ Mr.Kim Joong-shik , Vice President of Management และJeon Haeng-Jin, General Manager, Eui Song Choi,
Deputy Manager of Media Business Center

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันในการพัฒนาสื่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน รวมตลอดถึง การร่วมมือกันผลิต contents ในอนาคต

พร้อมกันนี้ ผู้จัดการกองทุนได้แสดงความขอบคุณที่ Arirang TV ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาอบรมและดูงานของคณะผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทย ณ ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2565 นี้

สำหรับ Arirang TV เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา ทำหน้าที่ผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการเชิงสรรค์ทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงแพลทฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆในหลายประเทศ